JAPAN PLASTIC CORPORATION COMPANY LIMITED Địa chỉ: Số 9, TT7 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố ...

Our Korean partner feedback
JPC CO.,LTD  is reliable company fully understanding new technology and excellent staff. JPC CO.,LTD has high quality plant to fullfill our Contract.  

AHN Designs 경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1 부천테크노파크 쌍용3차 101동 111호
Mr Phong
(+84) 91-246-4992
info@jpc.vn