Nắp nhựa mạ vàng, nắp nhựa phủ nhôm mạ vàng cho chai thuốc, thực phẩm chức năng

Nắp xoáy nhựa phủ nhôm, mạ vàng cho chai thuốc, thực phẩm chức năng vv

Nắp xoáy nhựa phủ nhôm, mạ vàng cho chai thuốc, thực phẩm chức năng vv
Thông tin yêu cầu về sản phẩm
   
Thông tin đặt hàng
Số lượng sản phẩm đơn vị (*)
Ngày nhận hàng
 
Xin hãy nhập thông tin liên hệ
Tên (*)
Họ (*)
Giới tính
Quốc tịch (*)
Địa chỉ
Email (*)
Nhập lại Email (*)
Điện thoại (*)
Nội dung (*)
Bảo mật (*)
 
   

Our Korean partner feedback
JPC CO.,LTD  is reliable company fully understanding new technology and excellent staff. JPC CO.,LTD has high quality plant to fullfill our Contract.  

AHN Designs 경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1 부천테크노파크 쌍용3차 101동 111호
Mr Phong
(+84) 91-246-4992
info@jpc.vn