04/07/2019 | 09:08
 Một số gợi ý liên quan tới quy trình hạch toán kế toán tại phân xưởng nhựa.

05/09/2018 | 16:10
 Tiêu chuẩn Nhật bản và Châu âu trong quy trình sản xuất nắp nút tạo vị thế cạnh tranh cho ỤPC

19/07/2018 | 15:40
 JPC CO., LTD NHÀ CUNG CẤP HÀNG ĐẦU NẮP, NÚT, VÒI NHẤN, VÒI XỊT, CHAI DƯỢC PHẨM TẠI VIỆT NAM

Our Korean partner feedback
JPC CO.,LTD  is reliable company fully understanding new technology and excellent staff. JPC CO.,LTD has high quality plant to fullfill our Contract.  

AHN Designs 경기도 부천시 오정구 삼정동 36-1 부천테크노파크 쌍용3차 101동 111호
Mr Phong
(+84) 91-246-4992
info@jpc.vn